NEN 4400-1

Linkin-U is een NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendorganisatie.logo_sna

Het NEN 4400-1 certificaat zorgt voor bescherming tegen fraude en illegaliteit in de uitzendbranche. De NEN 4400-1 beschermt werkgevers, die arbeid inhuren en/of aannemen, tegen fraude en illegaliteit door strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie te stellen.

De Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA)
SNA-gecertificeerde uitleners, bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat de (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.