Administratie

Linkin-U is ‘powered by … ‘. Dat betekent dat achter het uitzendbureau een ervaren backoffice gehuisvest is die met de jarenlange expertise, goed opgeleid personeel en een persoonlijke benadering er voor zorgt dat de dienstverlening van A tot Z goed geregeld is. Op deze pagina spreken we dan ook van … , omdat … juridisch werkgever is.

… hecht veel waarde aan kwaliteit. Daarom worden er ieder jaar audits gedaan, zodat die kwaliteit ook inzichtelijk en gedocumenteerd wordt.
De kwaliteit van …. wordt uitgedragen via:

  • NBBU lidmaatschap
  • NEN-normering
  • VCU-certificering

NBBU lidmaatschap
… is lid van de NBBU. Dit lidmaatschap staat voor zekerheid, kwaliteit en vakmanschap. Wanneer u werkt met een uitzendbureau die aangesloten is bij de NBBU weet u zeker dat deze onderneming financieel betrouwbaar is, zich vrijwillig houdt aan strenge gedragsregels en werkt met de arbeidsvoorwaarden uit de CAO voor Uitzendkrachten.

NEN-normering
…. is NEN 4400-1 gecertificeerd. Met dit keurmerk van de Stichting Normering Arbeid wordt bewezen dat de (personeels)administratie op orde is, dat op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afgedragen wordt en dat de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoedt …. de opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zoals … , zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

VCU-certificering
VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus. VCU is voor uitzend- en detacherings-bureaus een uitstekend hulpmiddel bij het ontwikkelen en onderhouden van een effectief veiligheidsbeheerssysteem. Als uitlener is het van belang dat uw medewerkers aan alle veiligheidseisen voldoen. Ze moeten bovendien op de hoogte zijn van de risico’s. VCU is het bewijs dat … veilig uitleent.